Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena - TJS Opintokeskus

Tapahtuman kuva
10.4.2024, klo 00.00 - 25.4.2024, klo 00.00
1.12.2023, klo 00.00 - 27.3.2024, klo 00.00
toimisto@tjs.opintokeskus.fi tai soita 09 229 3030
Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Itseopiskeltava verkkokurssi ja vertaistapaaminen. Koulutus alkaa itsenäisellä verkko-opiskelulla 10.4.2024 (noin 3 h) ja päättyy vertaistapaamiseen verkossa 25.4.2024.(kello 8.45-10.30)

Koulutus on suunnattu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Liittojen asiantuntijoille koulutus on hyödyllinen, kun he työssään neuvovat henkilöstön edustajia työkykyyn liittyvissä asioissa.

Koulutuksessa opit, miten henkilöstön edustajana tuet osatyökykyistä. Hahmotat prosessin vaiheet ja eri tahojen vastuut sekä osaat hakea erilaisia ratkaisuja.

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.

Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia. Koulutus tapahtuu verkossa Teamsin ja Howspacen avulla.

10.4.2024 Opiskelu verkkoalustalla aukeaa
Aiheen opiskelu itsenäisesti verkossa. Howspace -alustalla on videoluento sekä aktivoiva verkko-oppimateriaali, jossa voit myös jakaa kokemuksiasi vertaistesi kanssa. Videolla Työterveyslaitoksen asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti kertoo osatyökykyisten tukemisesta tutkimusnäyttöjen kautta. Itseopiskelu verkossa vie noin kolme tuntia. Materiaali on käytettävissä kuusi kuukautta.

25.4.2024 Vertaistapaaminen verkossa
8.45 Koulutustila avautuu
9.00 Tapaaminen alkaa
Mitkä asiat tekevät osatyökykyisen tukemista haastavia? Miten niitä voisi ratkaista?
Millaisia ratkaisuja osatyökykyisen tukemiseen on löytynyt?
Tapaamisen ohjaa koulutussuunnittelija Marika Ojala, TJS Opintokeskus.
10.30 Tilaisuus päättyy


Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.3.2024

Lisätietoa saat osoitteesta toimisto@tjs.opintokeskus.fi tai soita 09 229 3030.

Voit perua osallistumisen kuluitta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Jos perut myöhemmin tai et peru lainkaan, veloitamme osallistumismaksun.

Toimihenkilöliitto Erto, Yhteistyökumppani
Verkko-oppimateriaali ja vertaistapaaminen verkossa.
Koulutus on maksuton Erton henkilöstön edustajille.

Kerro ilmoittautumisen ohessa seuraavat laskutustiedot:
Toimihenkilöliitto ERTO ry
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki