DEI-työpaja henkilöstön edustajille - TJS Opintokeskus

Tapahtuman kuva
18.4.2024, klo 09.00 - 12.00
15.12.2023, klo 00.00 - 21.3.2024, klo 00.00
Lisätietoa saat osoitteesta toimisto@tjs.opintokeskus.fi tai soita 09 229 3030
DEI-työpaja henkilöstön edustajille 18.4.2024 

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille ja luottamusvaltuutetuille sekä liittojen asiantuntijoille.

Työpajan jälkeen ymmärrät, mistä työyhteisöjen monimuotoisuudessa on kysymys. Tunnistat oman asemasi merkityksen DEI:n edistämisessä työyhteisössä ja saat valmiudet soveltaa työpajassa opittuja erilaisia menetelmiä omassa työyhteisössä. DEI tulee sanoista diversity, equity & inclusion eli monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inklusiivisuus.

Koulutuksessa noudatetaan turvallisen DEI-koulutuksen sääntöjä. Oppimiselle luodaan yhdessä salliva ja kannustava ilmapiiri. Koulutukseen ei ennakkokyselyn lisäksi tarvitse valmistautua.
Viikkoa ennen koulutusta saat osallistujaohjeen ja linkin lyhyeen kyselyyn. Kyselyn vastuksia käytetään ainoastaan tämän koulutuksen taustatietona ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Ohjelma:
8.55 Tervetuloa linjoille
9.00 Aloitus ja tutustuminen
9.15 Valmentava luento: ”DEI työyhteisössä”
Mistä työyhteisöjen monimuotoisuudessa on kysymys. Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan monimuotoisuudesta. Tutustutaan termeihin Equity (oikeudenmukaisuus) ja Inclusion (sisällyttäminen). Opitaan DEI-tematiikasta ja sen merkityksestä työyhteisössä.
10.00 Tauko
10.15 Työpaja1:”Työyhteisön DEI-haasteet ja niiden taklaaminen luottamushenkilöstön näkökulmasta”
11.00 Tauko
11.15 Työpaja 2:”Kenen agendalle DEI kuuluu ja mikä voisi olla minun roolini?”
12.00 Koulutus päättyy

Henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen tai kansallisen taustan, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, terveydentilan, työkyvyn, neurodiversiteetin, koulutustaustan, arvojen ja persoonallisuuden osalta.

Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa.


Kouluttaja Salla Gantsi auttaa yrityksiä inkluusioisten organisaatiokulttuurien rakentamisessa ja monimuotoisuuden johtamisessa. Salla Gantsi on DEI strategi, konsultti ja valmentaja. Hänellä on viimeaikaiset HHJ, EMBA ja Executive Coach tutkinnot sekä 25 vuoden liiketoimintakokemus eri alojen johtotehtävistä. Hän hyödyntää taitavasti pitkää käytännön liiketoimintakokemustaan konsultointi ja valmennustyössään. Gantsi tutki monimuotoisuuden vaikutusta johtoryhmiin Henley MBA lopputyössään 2019.

Voit perua osallistumisen kuluitta kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Jos perut myöhemmin tai et peru lainkaan, veloitamme osallistumismaksun.
Toimihenkilöliitto Erto, Yhteistyökumppani
Verkkokoulutus
Koulutus on maksuton Erton henkilöstön edustajille.

Kerro ilmoittautumisen ohessa seuraavat laskutustiedot:
Toimihenkilöliitto ERTO ry
Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki