Työturvallisuuslaki pähkinänkuoressa

Tapahtuman kuva
22.8.2023, klo 16.00 - 17.00
29.5.2023, klo 00.00 - 20.8.2023, klo 23.30
tapahtumat@erto.fi
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lailla pyritään ennalta ehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
 
Jäsentilaisuudessamme osallistujille annetaan yleiskuva siitä, mitä velvollisuuksia työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle ja työntekijöille. Käymme läpi myös 1.6.2023 voimaan tulevat työturvallisuuslain muutokset.   
 
Koulutus sopii myös työsuojeluvaltuutetuille, mutta ei korvaa työsuojeluvaltuutettujen lakisääteistä koulutusta.
 


Toimihenkilöliitto Erto
Teams-webinaari
Webinaari on maksuton Erton jäsenille.